Lidmaatschap

Kosten

 • Jeugdlidmaatschap (t/m 16 jaar):
  € 11,25 per maand.
 • Seniorlidmaatschap (vanaf 17 jaar):
  € 13 per maand.
  (*) sporters die (ook) meedoen aan de yoga betalen € 15 per maand.
 • Gezinslidmaatschap:
  € 30 per maand.
  (*) 2 volwassenen en meerdere kinderen woonachtig op hetzelfde adres.
 • Gedurende de zomerstop wordt geen contributie ingehouden. De contributie wordt jaarlijks aan het begin van het seizoen geïndexeerd.

Postadres

WRSH, Postbus 8014, 7550 KA Hengelo.

Aanmelding

Heeft u belangstelling voor een van onze sporten kom dan bij ons langs. U kunt 3 keer meedoen. Daarna kunt u zich hier aanmelden. Ook kunt zich aanmelden met behulp van het aanmeldingsformulier. Dit formulier is ook verkrijgbaar bij de trainer. Duur aanmelding: minimaal 6 (betalende) maanden.

Wijzigen lidmaatschap

Leden die ook mee willen doen met de yoga en leden van de yoga die willen stoppen met de yoga maar wel bij ons blijven sporten kunnen dit doorgeven via de volgende link

Opzeggen lidmaatschap

 • Opzeggen kan alleen schriftelijk via de volgende link of per e-mail. Dus niet mondeling bij de trainer!
 • Mailen kunt u ook naar opzeggen@wrsh.nl.
 • Schriftelijke opzeggingen kunnen gestuurd worden naar Postbus 8014, 7550 KA te Hengelo.
 • Vermeld hierbij duidelijk de naam en geboortedatum van het sportende lid.
 • Let op: Alleen als u opzegt via onze website of per mail krijgt u een bevestiging. Heeft u geen bevestiging gekregen, neem dan nog even contact op met de ledenadministratie.
 • Opzegtermijn: 1 maand met inachtneming van de minimale looptijd van een halfjaar.
 • De opzegging moet binnen zijn voor de eerste van de maand. Als een opzegging later binnenkomt, zal de betaling aan het einde van de volgende kalendermaand worden stopgezet.

Betaling

Per automatische incasso door de vereniging op girorekening NL16 INGB 0004091677.