Lidmaatschap

 • Kosten
  Noot: de contributie wordt m.i.v. 1 september geïndexeerd. Onderstaande bedragen worden nog aangepast.
  € 10 per mnd t/m 16 jaar.
  € 11,75 per mnd vanaf 17 jaar.
  (*) sporters die (ook) meedoen aan de yoga betalen € 14.50 per maand.
  € 27,50 per mnd per gezin. Gezinslidmaatschap is voor 2 volwassenen en meerdere kinderen woonachtig op hetzelfde adres.
 • Gedurende de zomerstop wordt geen contributie ingehouden. De contributie wordt jaarlijks aan het begin van het seizoen geïndexeerd.
 • Postadres
  WRSH, Postbus 8014, 7550 KA Hengelo.
 • Aanmelding
  Heeft u belangstelling voor een van onze sporten kom dan bij ons langs. U kunt 3 keer meedoen. Daarna kunt u zich hier aanmelden. Ook kunt zich aanmelden met behulp van het aanmeldingsformulier. Dit formulier is ook verkrijgbaar bij de trainer. Duur aanmelding: minimaal 6 (betalende) maanden.
 • Betaling
  Per automatische incasso door de vereniging op girorekening NL16 INGB 0004091677
 • Opzegging
  Opzeggen kan alleen schriftelijk via de volgende link of per e-mail. Dus niet mondeling bij de trainer! Vermeld hierbij duidelijk de naam en geboortedatum van het sportende lid. Schriftelijke opzeggingen kunnen gestuurd worden naar Postbus 8014, 7550 KA te Hengelo. Mailen kunt u ook naar opzeggen@wrsh.nl. Let op: Alleen als u opzegt via onze website of per mail krijgt u een bevestiging. Heeft u geen bevestiging gekregen, neem dan nog even contact op met de ledenadministratie.
  Opzegtermijn: 1 maand met inachtneming van de minimale looptijd van een halfjaar. De opzegging moet binnen zijn voor de eerste van de maand. Als een opzegging later binnenkomt, zal de betaling aan het einde van de volgende kalendermaand worden stopgezet.