Lidmaatschap

Kosten

 • Jeugdlidmaatschap (t/m 16 jaar):
  € 11,50 per maand.
 • Seniorlidmaatschap (vanaf 17 jaar):
  € 13,50 per maand.
  (*) sporters die (ook) meedoen aan de yoga betalen € 15,50 per maand.
 • Gezinslidmaatschap:
  € 31 per maand.
  (*) 2 volwassenen en meerdere kinderen woonachtig op hetzelfde adres.
 • Gedurende de zomerstop wordt geen contributie ingehouden. De contributie wordt jaarlijks aan het begin van het seizoen geïndexeerd.

Postadres

WRSH, Postbus 8014, 7550 KA Hengelo.

Aanmelding

Heeft u belangstelling voor een van onze sporten kom dan bij ons langs. U kunt 3 keer meedoen. Daarna kunt u zich hier aanmelden. Ook kunt zich aanmelden met behulp van het aanmeldingsformulier. Dit formulier is ook verkrijgbaar bij de trainer. Duur aanmelding: minimaal 6 (betalende) maanden.

Wijzigen lidmaatschap

Leden die meedoen met de yoga en willen stoppen, maar wel blijven deelnemen met andere sporten, moeten dit doorgeven via de volgende link aan de ledenadministratie. De contributie wordt dan aangepast.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen kan via de website, per e-mail (opzeggen@wrsh.nl) of schriftelijk via Postbus 8014, 7550 KA Hengelo. Dus niet mondeling bij de trainer!

Bij opzeggen moet de naam, geboortedatum en e-mailadres van het sportende lid duidelijk vermeld worden.

De opzegtermijn is 1 maand met inachtneming van de minimale looptijd van een halfjaar. De opzegging moet binnen zijn voor de eerste van de maand. Als een opzegging later binnenkomt, zal de betaling aan het einde van de volgende kalendermaand worden stopgezet.

Na een opzegging (via de website, per e-mail of schriftelijk) wordt een bevestiging gestuurd. Indien er geen bevestiging komt dan kan er contact opgenomen worden met de ledenadministratie.

Betaling

De betaling van de contributie is maandelijks achteraf via een maandelijkse incasso.