Belangrijke data

 • Aanvang seizoen: 4 september 2023
  Einde seizoen: 30 juni 2024
 • GEEN sport op de volgende data:

  Herfstvakantie:
  – Ouder- en kindgym en FIT+: 24 oktober 2023
  – Aeronetics: 25 oktober 2023
  – Streetdance: 21/28 oktober 2023

  Voorjaarsvakantie:
  – Ouder- en kindgym en FIT+: 20 februari 2024
  – Aeronetics: 21 februari 2024
  – Streetdance: 18/24 februari 2024

  Meivakantie:
  – Ouder- en kindgym en FIT+: 30 april 2024
  – Aeronetics: 1 mei 2024
  – Streetdance: 27 april/4 mei 2024

  Kerstvakantie:
  23 december 2023 t/m 7 januari 2024 (alle sporten)

  Hemelvaart:
  9 mei 2024 (alle sporten)

 • Toernooidata:
  Basketbal: mei 2024, precieze datum volgt nog, hele zaal, 19 – ca. 22.30 uur
  Volleybal: gaat niet door i.v.m. te weinig aanmeldingen
  Badminton: datum volgt nog, alleen op eigen zaaldeel
 • Cursusdata
  Reanimatie voor trainers en commissieleden. Trainers en commissieleden die zich hebben aangemeld krijgen een oproep thuis.
 • Vergaderdata:
  – Trainersvergadering: 9 oktober 2023, 20.00 uur
  – Algemene ledenvergadering + Trainersvergadering: 11 maart 2024, 20.00 uur
 • Locatie vergaderingen
  KULTURHUS HASSELO
  Henry Woodstraat 62
  7558 CP Hengelo
  074-2780181
 • Evaluatiegesprekken met trainers
  Individuele gesprekken van het bestuur met trainers. Het bestuur maakt hiervoor een afspraak met de trainer.